Emisja monety 20 zł Krzemionki Opatowskie

Polska numizmatyka zyska kolejną monetę kolekcjonerską. Narodowy Bank Polski opublikował wizerunki monety 20 zł Krzemionki Opatowskie.

Na awersie monety z lewej strony, na tle stylizowanego fragmentu komory eksploatacyjnej w kopalni krzemienia, znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Nad orłem oznaczenie roku emisji: 2012. Po prawej stronie orła napis: 20 ZŁ. U dołu napis: RZECZPOSPOLITA/POLSKA. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.

Na rewersie u dołu, po prawej stronie, na tle stylizowanego fragmentu komory eksploatacyjnej w kopalni krzemienia, przedstawiono inkrustowaną konkrecję krzemienia pasiastego. Po lewej stronie stylizowane wizerunki dwóch górniczych narzędzi z krzemienia. U dołu, półkolem, napis: KRZEMIONKI OPATOWSKIE.

1 ZŁ 1929 bez znaku mennicy, 50 zł 1938 bez znaku mennicy

1 złoty z 1929 roku to ciekawa moneta obiegowa – mimo olbrzymiego 32 milionowego nakładu, do dziś niewiele monet zachowało się w pierwszym stanie, przez co stanowią ciekawy okaz dla kolekcjonerów.

Jeszcze ciekawsza jest jednak kwestia bardzo rzadkich egzemplarzy monety 1 zł 1929 bez znaku menniczego, które przez dłuższy czas uznawane były za numizmatyczny mit. Okazuje się jednak że istnienie takiej wersji monety potwierdzone zostało w kilku źródłach, w tym źródłach przedwojennych. Niestety wciąć tajemnicą pozostaje w jaki sposób ta wersja złotówki dostała się do obiegu. Z uwagi na brak oficjalnej przedwojennej noty mennicy jak i na wojenne zniszczenia dokumentów i zasobów tej instytucji, rozwiązanie tej zagadki wydaje się dziś niemożliwe, jednakże istnieje szereg teorii tłumaczących taki stan rzeczy. Wiodącym założeniem jest istnienie błędnego stempla menniczego, przy czym błąd ten został względnie szybko rozpoznany i skorygowany, przez co do obiegu trafiła niewielka ilość monet.

Ilość złotówek bez znaku mennicy jest kolejną zagadką. Jeszcze kilkanaście lat temu oceniano monetę te na dosłownie jednostkowy unikat, tymczasem im bliżej naszych czasów, wraz z lepszym przepływem informacji między numizmatykami, między innymi za pomocą sieci, coraz więcej potwierdzonych przypadków jest odnajdowanych. Problem dodatkowo utrudnia proceder stosunkowo niezawiłego podrobienia tego egzemplarza poprzez usunięcie znaku menniczego z normalnej złotówki. Dla niewprawnego oka, taka „legendarna” złotówka może wyglądać przekonywająco.  Oczywiście takie fałszerstwa są nie do ukrycia przy eksperckim oglądzie monety.

Moneta 1 zł 1929 bez znaku mennicy w gradingu PCG VF 35 (stan 3).
Szacunkowa wartość to 250 zł.

Oznaczenie na slabie W/O MM (ang. without mint mark, bez znaku mennicy)

Moneta 1 zł 1929 bez znaku mennicy w gradingu PCG XF 40 (stan 3+).
Szacunkowa wartość to 300 zł

Bardzo ciekawym tematem są również okupacyjne 50 gr używane pod okupacją niemiecką w Generalnym Gubernatorstwie:

Moneta 50 groszy 1938 bez znaku mennicy w bardzo ładnym stanie zachowania  PCG Au 58 (stan 2+). Szacunkowa wartość to 300 zł

Emisja monet 10 zł, 2 zł, bankowość spółdzielcza

Narodowy Bank Polski wyemituje w lutym dwie kolejne monety, tym razem poświęcone 150-leciu Bankowości Spółdzielczej w Polsce. Będą to monety:

10 zł – 150-lecie Bankowości Spółdzielczej

Rok emisji: 2012
Nakład monety: 40.000 szt.
Metal: Ag 925 (srebro)
Waga monety: 14,14 g
Średnica monety: 32 mm
Stan zachowania: menniczy
Opakowanie: plastikowy kapsel

2 zł – 150-lecie Bankowości Spółdzielczej

Rok emisji: 2012
Metal: CuAI5Zn5Sn1
Waga monety: 8,15 g
Średnica monety: 27 mm
Opakowanie: kapsel

Monety są tradycyjnie dostępne dla każdego numizmatyka w systemie Kolekcjoner NBP oraz w atrakcyjnej cenie w sklepie numizmatycznym przy ul. Mrówczej 243 w Warszawie

Emisja monety 2 zł Poznań

Narodowy Bank Polski wyemituje w dniu 15 września 2011 roku nową monetę 2 zł – Poznań Klasztor Franciszkanów.

Nakład monety: 800.000 szt.
Metal: CuAl5Zn5Sn1
Waga monety: 8,15 g
Średnica monety: 27 mm
Zakup  monety knij napis 2 zł Poznań Klasztor Franciszkanów

Opis monety:

W I połowie XVII wieku biskup Szołdrski sprowadził do Poznania franciszkanów. Decyzja ta wzbudziła jednak niezadowolenie obecnych już w mieście bernardynów. Franciszkanie otrzymali działkę przy dzisiejszej ulicy Grobla, gdzie w roku 1646 wznieśli drewniany kościół. Świątynia spłonęła dziesięć lat później w czasie szwedzkiego najazdu. Wielu zakonników uciekło wówczas na Śląsk. Po zakończeniu wojny szwedzkiej biskup Tolibowski podarował zakonnikom kościół św. Rocha w Miasteczku, przy którym wznieśli klasztor. Dopiero w 1668 roku udało im się otrzymać działkę w obrębie miejskich murów – uzyskali wówczas plac u podnóża Góry Zamkowej. W 1674 roku zawarli umowę o budowę z Janem Końskim. Budowa przeciągała się aż do 1728 roku. W tym samym roku kościół i klasztor zostały nawiedzone przez pożar. W 1730 roku nastąpiło poświęcenie kościoła.

Kościół pozostał w rękach franciszkanów przez kolejne sto lat. Po powstaniu listopadowym rząd pruski zamknął klasztory, ten w Poznaniu przeznaczono na magazyn. Dalej funkcjonował jednak kościół, który służył niemieckim katolikom. W roku 1921 kardynał Dalbor wydał rozporządzenie, na mocy którego klasztor i kościół wróciły do franciszkanów polskich z Prowincji Lwowskiej. Odnowili oni dach i mury kościoła oraz klasztoru. W 1928 roku odnowiono wnętrze kościoła. Po wybuchu II wojny światowej franciszkanie musieli znowu uciekać z miasta. Ich miejsce zajęli franciszkanie niemieccy.

Polscy franciszkanie odzyskali swoje świątynie po roku 45. Od razu przystąpiono również do odbudowy budowli zniszczonych w trakcie wojny. Z okazji tysiąclecia chrztu Polski dokonano gruntownego odnowienia polichromii wnętrza i ołtarzy.

Kościół św. Padewskiego jest trójnawową bazyliką z transeptem. Nawa główna przykryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, natomiast nawy boczne pokryte są sklepieniami krzyżowymi. W złoconym ołtarzu głównym znajduje się obraz „Widzenie św. Antoniego”, po bokach którego umieszczone są rzeźby przedstawiające św. Augustyna i św. Franciszka z Asyżu.

W Kaplicy Najświętszej Marii Panny znajduje się wykonany w 1666 roku obraz Matki Boskiej w Cudy Słynącej. Ołtarz zwieńczony jest wizerunkiem Archanioła Michała, któremu towarzyszą aniołowie. Wystroju kaplicy dopełniają bogate ornamenty przedstawiające m.in. Jezusa z apostołami oraz freski. Po przeciwnej stronie znajduje się kaplica św. Franciszka, w której najcenniejsze są obrazy przedstawiające św. Franciszka i św. Szczepana oraz figury św. Augustyna i św. Jana Ewangelisty. Ponadto, w kościele znajduje się bogata kolekcja portretów z XVII oraz XVIII wieku.